ระบบกันซึมดาดฟ้า

   ระบบกันซึม MATEL SHEET

   ระบบกันซึมหลังคากระเบื้อง

   ระบบกันซึมหลังคา กะเบื้องโบราณ

   ระบบกันซึมสระน้ำ

   ระบบกันซึมพื้นอาคารก่อนปูพื้น

   ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ


vandex
Cement Base Applied waterproof
       เป็นปูนซิเมนต์อย่างดีที่ผสมกับตัวยาเคมีที่ช่วยในการกันซึม กันรั่วอย่างได้ผล และ ถาวร ใช้สำหรับงานคอนกรีต สิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วย คอนกรีตบล็อก หรือ สร้างด้วยอิฐที่ทำด้วยปูนทราย
คุณสมบัติ : สามารถกันน้ำใต้ดิน น้ำเกลือ น้ามัน เคมีและกรดบางชนิด ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะวัสดุ : เป็นผงละเอียด สามารถผสมน้ำในสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วใช้งานได้ทันที โดยตัวยาเคมีจะแทรกซึมเข้าไปในรูของคอนกรีต และจะเกิดปฏิกิริยากับเนื้อปูนของคอนกรีต ตกเป็นผลึกปิดรูของคอนกรีตไม่ให้มีการผ่านของน้ำไปยังภายในคอนกรีตไม่ว่าน้ำจะมีแรงดันหรือไม่ก็ตาม Cement Base waterproof ไม่ทำให้เกิดพิษกับน้ำที่จะใช้อุปโภคและบริโภค
ลักษณะงานที่ใช้ : ใช้กับงานกันซึมดาดฟ้าที่เป็นคอนกรีต ห้องใต้ดิน ถังน้ำบ่อน้ำ และโครงสร้างใต้ดิน

ข้อแนะนำ
การเตรียมพื้นผิว
• พื้นผิวต้องแขงแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน หรือ เศษสิ่งสรกปรกที่สกัดออกมา
• คอนกรีตที่เป็นโพรง แตกร้าวต้องฉาบแต่งก่อนดำเนินการ
• บริเวณมุมระหว่างผนังกับพื้นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
• พรมน้ำบริเวณพื้นผิวที่จะทำงานให้ชื้นก่อนทำงาน

การเตรียมวัสดุ
• ผสมปูนเคมีในอัตราส่วนที่ถูกต้องโดยใช้น้ำสะอาดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
• หลังจากผสมเรียบร้อยทิ้งไว้สักครู่

การทำงาน
• ทาชั้นที่หนึ่งด้วยแปรงหรือเกรียงลงบนพื้นที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง
• ทิ้งไว้ 8 ถึง 24 ชั่วโมง
• พรมน้ำผิวชั้นแรกให้ชื้นแล้วทาชั้นที่สอง
• ทาหรือฉาบชั้นที่สองตามทิศทางและสัดส่วนที่ถูกต้อง
• ทิ้งไว้ 8 ถึง 24 ชั่วโมง แล้ว ทำเช่นเดิมกรณีต้องการทาซ้ำ
• ไม่ควรทำในที่ที่แดแรงควรมีการทำการบังแดดในกาทำงานและพื้นผิวต้องไม่ร้อน

ตัวอย่างกันซึมแบบ ปูนเคมี Cement Base Applied waterproof เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาสระน้ำ ที่มีปัญหารั่วซึมโดยอาจเกิดจากอายุการใช้งานหรือโครงสร้างของสระน้ำรวมทั้งการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง จากตัวอย่างในภาพเป็นการใช้วัสดุที่ขาดคุณภาพในการทำระบบกันซึม จากภาพ เราทำการลอกกระเบื้องออกทั้งหมด และทำความสะอาดผิวหน้างานปรับระดับใหม่ทั้งหมด หลังจากนั้นจึงใช้ปูนเคมีผสมน้ำตามสัดส่วนทาและฉาบบนผิวหน้าโดยรวมทั้งหมด ทิ้งให้แห้งแล้วทำความสะอาดเตรียมผิวหน้างานสำหรับปูกระเบื้องต่อไป ทั้งนี้เราต้องมีการตรวจสอบสภาพหน้างานก่อนมีการทำหรือเลือกระบบกันซึมที่เหมาะสม
หน้าแรก | บริการ | ผลงาน | ติดต่อเราบริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขที่ 200/93 หมู่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ ; 081 6431212 FAX : 025770504 Email : waterproof52@gmail.com